VWNorge

Min klubb => LP => Emne startet av: Lowlife på april 17, 2015, 14:44:11 pmTittel: Medlemsliste/Opptaksliste.
Skrevet av: Lowlifeapril 17, 2015, 14:44:11 pm
Her er opptakslista med poeng. 100 poeng gir mulighet for opptak i klubben. Dersom noen ikke ønsker å stå på lista, meld fra til meg, så stryker jeg navnet. Navn strykes automatisk et år etter siste deltagelse. Dette gjelder for de som ikke har oppnådd medlemskap(100 poeng).

1. Thomas Seim            496 LoP 04.05.2012.  10 stemmer. Klubbeier.
2. Tom Enge                 293 LPs andre 13.04.2016. 7 stemmer. Klubbeier.
3. Utmeldt.
4. Chris Gunneriussen    150 LPs femte 20.07.2016. 3 stemmer.
5. Torill Jensen              141 LPs fjerde 20.07.2016. 4 stemmer.
6. Rune Lysfjord            128 LPs sjette 06.05.2018. 2 stemmer.
7. Martin Fjeld               113 LPs sjuende 15.04.2020. 1 stemme.        
8. Kristoffer Wood          93        13.05.2020.          
9. Dag Enevold              85         22.07.2020.
10.Patrik Usler               79         17.06.2020.
11.Bjørn Beren               75         17.06.2020
12.Mikkel Steen             74         08.04.2020.  
13.Olav Puntervold        57         29.04.2020.
      Sara Steen                 57         17.06.2020.
15.Markus Haugen         43         22.04.2020
16.Halvard Nørbech       27         03.06.2020.
17.Stian Agard                   7        22.04.2020.
18.Håvard Johnsen          5         22.07.2020
     Dawn                              5         22.07.2020            
18.Leo Wood                      1        13.05.2020.        


Tittel: Sv: Opptaksliste.
Skrevet av: LowBugapril 25, 2015, 00:41:49 am
Her er opptakslista med poeng. 100 poeng gir mulighet for opptak i klubben. Dersom noen ikke ønsker å stå på lista, meld fra til meg, så stryker jeg navnet.

1. Thomas Seim            204 LoP 04.05.2012. X2 17.09.2014.
2. Chris Gunneriussen     83
3. Erling Langemyr         69
4. Henrik Steen              60
5. Lars Horn                   54
    Kristoffer Wood           54
7. Ole A. Langemyr         53
    Rune Kolbu                53

9. Tom Enge                  44
10.Thore Morten Aune    41
11.Dag Enevold              36
12.Rune Lysfjord            34
13.Sigurd Skjerve           33
14.Espen Seierstad         30
15.Kim B. Andersen        27
16.Even Nordhaug          25
17.Leo Wood                  23
18.Arild Rognlien            21
19.Jan Bjerke                 19
20.Stian Forsberg           18
21.Kari Aamodt              17
22.Sigmund Karlsen        15
23.Sigbjørn Sæves         14
24.Alexander Tufte          9
25.Bjørn W. Viker            7
26.Kjell Gaarder              6
     Bjørn Berèn               6
     Jesper Fekjær            6
29.Torgeir Solli               5
     Anders Thorkildsen    5
     Olav Puntervold         5
32.Kaj Sundby Løvland    4
     Wibecke Eriksen         4
     Lars Christiansen        4
35.Tomas Reuter            3
     Christian Hafsengen   3
     Rune Jensen             3
38.Lars Rønningen          2
39.Snorre Aamodt           1

Hvor har det blitt av Morten Horn a?
Jeg mener og ha sett han ganske høyt opp tidligere,, ::)


Tittel: Sv: Opptaksliste.
Skrevet av: RuneAapril 25, 2015, 04:28:33 am
Les alt som er skrevet:
Dersom noen ikke ønsker å stå på lista, meld fra til meg, så stryker jeg navnet.


Tittel: Sv: Opptaksliste.
Skrevet av: Dewilfebruar 04, 2016, 22:00:03 pm
WOH! 10 poeng! ;D


Tittel: Sv: Opptaksliste.
Skrevet av: BP 73februar 04, 2016, 23:10:35 pm
hvorfor står ikke jeg på den nye lista? ???


Tittel: Sv: Opptaksliste.
Skrevet av: Lowlifefebruar 05, 2016, 16:49:44 pm
hvorfor står ikke jeg på den nye lista? ???

Det er mange som er strøket fra lista, den er mer enn halvert fra den opprinnelige. I forbindelse med oppretting av LP som egen klubb, ble lista sterkt redigert. Da LP var en del av Follo holdt det å være medlem av FVWK for å havne på lista. Dette kravet er frafalt, men i tråd med vedtektene til LP, har det blitt innført en hel del andre krav. LP er nå egen klubb, men også mye mer enn en klubb. Medlemmer i LP har mange fordeler, og blir tatt vare på på en ny måte. Derfor stilles det også høye krav for å bli vurdert. Den lista som står her, inneholder de personene vi anser for å være "LP-materiell". Det betyr ikke at man senere ikke kan havne på lista igjen, den er hele tiden under vurdering, og det er da åpent for å få tilført gamle poeng. Vi utelukker heller ingen fra å delta på våre arrangementer, medlem eller ikke.


Tittel: Sv: Opptaksliste.
Skrevet av: Lowlifemai 01, 2016, 18:55:42 pm
Dersom noen mener de bør stå på lista, er det bare å si fra, så blir det tatt opp til vurdering. Vi bør også nevne at vi har sponsorer som ønsker å ha noe å si i denne sammenheng, og disse er vi avhengige av, så de blir hørt.


Tittel: Sv: Medlemsliste/Opptaksliste.
Skrevet av: Lowlifemai 06, 2020, 21:07:53 pm
Storopprydning på lista utført, i rettferdighetens navn.